tree2.png

Verzorgen financieringsaanvraag

Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met veranderende regelgeving. Het is bijvoorbeeld niet meer per definitie zo dat kapitaalslasten volledig via de zorgbudgetten worden vergoed. Vanaf 1 januari 2012 is de normatieve huisvestingscomponent (NHC)  ingevoerd die aan de intramurale zorgtarieven is gekoppeld. De financiële risico’s voor zorginstellingen nemen hierdoor geleidelijk toe.

Als gevolg van deze ontwikkeling stellen banken hogere eisen aan het verstrekken van kredieten. Voorheen was een vergunning van het College Bouw Zorginstellingen vaak voldoende. Nu wordt een uitgebreide businesscase gevraagd, waaruit blijkt dat de bank in de toekomst verzekerd is van de ontvangst van rente en aflossing. Nadat de businesscase gereed is zal het aanbestedingstraject gestart worden, waarbij een aantal kredietverstrekkers zullen worden uitgenodigd om offerte uit te brengen.
Om de meest gunstige voorwaarden te kunnen bedingen is specifieke kennis van de “bankwereld” essentieel. Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over kennis van zowel de zorgbranche als het bankwezen. Wij zijn daarom de ideale partij om voor u de businesscase op te stellen en het aanbestedings- en onderhandelingstraject met de banken aan te gaan, waardoor u tegen optimale voorwaarden financiering aantrekt.

Ook kunt u uw huidige leningportefeuille via een quick-scan door ons laten screenen.