water.png

Detachering

Heeft u tijdelijke ondersteuning binnen uw bedrijfseconomische afdeling of cliëntenadministratie nodig? Wij bieden een breed scala aan leidinggevende functionarissen voor uw Economische en Administratieve Dienst (HEAD’s), afdeling Planning & Control, financiële- of cliëntenadministratie. Maar wij kunnen ons ook moeiteloos aanpassen aan een meer ondergeschikte rol.

U kunt ons ook inzetten voor specifieke klussen. Bijvoorbeeld als interne controlefunctionaris in het kader van de Regeling AO/IC, maar ook het opstellen van uw jaardocument en nacalculatie en het begeleiden van het zorginkooptraject is bij ons in goede handen.
Wij beschikken over grote kennis van de wet- en regelgeving in de zorg en hebben ervaring met leiding geven, bedrijfseconomische, logistieke en zorgprocessen. Wij creëren in nauwe samenwerking met al uw afdelingen een homogeen administratief organisatorisch geheel, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder en praktisch zijn neergezet. Onze medewerkers beschikken over een no-nonsens mentaliteit en zijn praktisch en coachend ingesteld.

Wij dragen in hoge mate bij aan het op een zorgvuldige wijze verwezenlijken van uw strategische doelen.