tree.png

Capaciteitsplanning in de intramurale zorg kan simpel

Veel zorginstellingen worstelen nog met de invoering van de zorgzwaartebekostiging. Hoe is de personele inzet optimaal kwalitatief en kwantitatief af te stemmen op de gestelde eisen in de zorgzwaartepakketten? Overgaan naar een extramurale registratiemethodiek leidt er vaak toe dat de te verrichten zorgactiviteiten tot in de minuut zijn beschreven en alle afwijkingen door de zorgmedewerkers geregistreerd en verantwoord dienen te worden. De zorg wordt wat ons betreft onnodig belast met administratie en bureaucratie. Een ander gevolg van deze methodiek is dat de vrijheid in handelen van de zorgmedewerker te veel wordt beperkt.
Het kan veel simpeler, waardoor:

  • De (keuzevrijheid van de) cliënt nog steeds centraal staat
  • De zorgmedewerkers de tijd optimaal kunnen besteden aan “handen aan het bed”
  • Inzicht blijft in de tijdsbesteding van de zorg
  • Aan alle kwaliteits- en verantwoordingseisen kan worden voldaan
  • Onnodige administratieve rompslomp wordt voorkomen

Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op.