leaf.png

Advies

Wij volgen de ontwikkelingen in de gezondheidszorg nauwgezet en hebben ons een goed beeld gevormd hoe het “zorglandschap” er in de toekomst uit zal gaan zien. Onze adviezen zijn op basis van deze visie gericht op versterking van uw interne organisatie, zodat u de uitdagingen die voor u liggen optimaal aan kunt gaan en u de afhankelijkheid van de overheid zoveel mogelijk beperkt. Een ander aspect waar wij ons met name op richten is de optimalisatie van uw opbrengsten.
Na een interne audit geven wij onze adviezen in een doelgericht rapport weer. Daarna kunt u er voor kiezen om ons in te schakelen bij de implementatie in uw organisatie.
Waarover kunnen wij u o.a. adviseren:

  • Uw dienstverlening binnen de normen van de zorgzwaartepakketten brengen Lees verder
  • Optimaliseren van uw administratieve organisatie omtrent de zorgverlening, van intake tot en met de evaluatie van het zorgplan
  • Keuze- en implementatie van software applicaties
  • Ontwikkelen van beleid omtrent toekomstige huisvesting en de invoering van normvergoedingen voor kapitaallasten
  • Uw financieringsaanvraag richting banken Lees verder
  • Ontwikkelen van treasurybeleid
  • Ontwikkelen van een praktische interne budgetteringssystematiek en het versterken van uw management informatievoorziening
  • Uw nacalculatie